دانلود پروژه - انجمن حسابداران شهر قدس
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
 
انجمن حسابداران شهر قدس
برنامه های حسابداری
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 27695
________________
_________________ ____________________ ______________________

سلام میلاد..

این لینکه دانلود پرژه هست ایشالاه که به کارت بیاد


حقوق دست مزد


رمز فایل : ebookaccount


دانلود فایل

بررسی نقش اقلام تعهدی بر شاخص کیفیت سود:

1-الگوی تامین مالی

2-شیوه تامین مالی

3-کارایی سرمایه گذاری

 

 برای دانلود اینجا کلیک کنید.

رمز فایل : ebookaccount

 
برای دانلود اینجا کلیک کنید.موضوع مطلب : مقاله هدفمندی یارانه آثار تورمی هدفمندی 
دانلود مقاله در باره سیستم های مالی حساب داری


برای دانلود کلید کنید      پس ورد:www.prozhe.com

لزامات فنی سازمان تجارت جهانی در ارائه خدمات حسابداری

در منشور سازمان تجارت جهانی (WTO)،  افزون بر تجارت کالا‌، برای قانونمند شدن تجارت خدمات نیز مقررات و موافقتنامه هایی وضع، و  برای برخی خدمات از جمله «حرفه حسابداری»، موافقتنامه های تکمیلی منعقد شده است. مقررات این سازمان با هدف کاهش موانع تجاری و گسترش روابط تجاری، بر اصول و قواعدی استوار است و به منظور تحقق این هدف، رعایت برخی الزامات و استانداردهای فنی ضروری به نظر می رسد. مقررات حاکم بر این سازمان اعضای آن را ملزم به داشتن استانداردهای خاصی نمی کند  اما به منظور فراهم کردن شرایط مساوی بین اتباع داخلی و اتباع دیگر کشورهای  عضو، لازم است کشورهای عضو  استانداردهای یکسانی را رعایت کنند و این مطلب ضمن موافقتنامه های »حرفه حسابداری» به شرحی که در متن مقاله بیان گردیده، مقرر شده است.


دانلود 


بررسی لزوم بازنگری در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان

استاندارد ملی حسابداری شماره 1 که با عنوان « نحوه ارائه صورتهای مالی» در سال 1380 لا‌زم الا‌جرا شد، براساس استاندارد بین¬المللی حسابداری شماره 1 با عنوان «نحوه ارائه صورتهای مالی» (ویرایش سال1997) تدوین شده است. این استاندارد بین¬المللی در سال 1997 توسط  کمیته استانداردهای بین المللی منتشر و جایگزین استانداردهای بین¬المللی حسابداری شماره 1 باعنوان «افشای رویه‌های حسابداری» (ویرایش سال 1974)، شماره 5 با عنوان «اطلا‌عات لا‌زم الا‌فشا در صورتهای مالی» (ویرایش سال 1977)  و شماره 13 با عنوان «نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری» (ویرایش سال 1979) گردید. طی سالهای بعد، هیئت تدوین استانداردهای بین¬المللی حسابداری، استاندارد شماره 1 را دوباره مورد تجدید نظر قرارداد و ویرایش نخست را ازاول ژانویه 2005و ویرایش دوم را از اول ژانویه2008 لا‌زم الا‌جرا اعلا‌م کرد(که البته این دو ویرایش از لحاظ موضوع مورد بررسی این مقاله،تغییری نداشته است)، اما استاندارد ملی حسابداری شماره 1 برای انطباق با نسخه جدید، تجدیدنظر نشده است. بدیهی است استانداردهای بین¬المللی که پس از سال 2005 لا‌زم الا‌جرا شده‌اند، با توجه به رویکرد جدید تدوین شده‌اند و تطابق نداشتن استاندارد ملی حسابداری شماره 1 با استاندارد بین المللی حسابداری شماره 1، دیگر پروژه‌های کمیته تدوین استانداردهای حسابداری را نیز متاثر ساخته است. اما پرسشی که اخیراً ذهن کارشناسان مدیری تدوین استانداردها و اعضای کمیته  را به خود مشغول ساخته است، یافتن بهترین راه برای حل این مشکل است.


دانلود 


تدوین‌‌کنندگان استانداردهای حسابداری در کشورهای پیشرو

طی سال‌های اخیر گاهی این شبهه مطرح شده که وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری در کشورهای پیشرفته به عهده نهادهای غیردولتی و مجامع حرفه‌ای است، با این استدلال، برخی ادعا می‌کنند که در کشور ما نیز مرجع تدوین استاندارد باید چنین نهادی باشد.
 به عبارتی این دسته از افراد معتقدند که وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری در ایران باید از سازمان حسابرسی به جامعه حسابداران رسمی ایران انتقال یابد. در پاسخ به این ابهام و دیدگاه مطرح شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 23/8/87 با عنوان «حسابداران رسمی مستقل بمانند» برآن شدیم تا شناختی حقیقی از مراجع تدوین استاندارد در کشورهای انگلیس، استرالیا و آمریکا ارائه دهیم. انتخاب این سه کشور به دلیل نقش آنها در تدوین استانداردهای حسابداری نوین است.


دانلود 


چالشهای حسابداری اسلامی در ایران

مباحث مربوط به حسابداری اسلامی چندی است که در بین کشورهای اسلامی رواج یافته وعلی الخصوص ریشه های ان را باید در مباحث بانکداری اسلامی وعقود اسلامی جست .علی ایحا ل اینکه رسیدن به این مقصود توهم است یا یک واقعیت آینده بیان واقع بینانه ای است از انچه که بر سر این مباحث خواهد امد.به هر حال کشورهای اسلامی بدشان نمی آید که موضوعات گوناگون را اسلامیزه کنند تا مگر کور سوئی برای عرض اندام در قبا ل کشورهای غربی یافته باشند.از این گونه مفاهیم می توان به بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، حسابداری اسلامی واخیرا نیز در گفته ها از خودرو اسلامی سخن به میان آورده شد.این گونه سخن گفتن وارزشی کردن چیزها معلوم نیست چه بر سر اسلام ومسلمین آورد ویا چگونه گفتمان تمدنها را به کوفتمان تمدنها ونظام های ارزشی بدل خواهد کرد اما فعلا برای تقویت پوشالی اینکه ما هم چیزی در بساط داریم شاید کاربرد پیدا کند.هر چند ذکر این نکته ضروری است که آوردن پسوند اسلامی به خودی خود علم حسابداری نیست ولی می تواند به مفهوم شاخه ای از این علم به منظور اشتباه نشدن با سایر تخصص های موجود در این علم که گزاره های منحصر به فرد خود را دارد تلقی شود.مقاله ذیل توصیفی مختصر ومفید به قلم دکتر موسی بزرگ اصل است در این خصوص .


دانلود 


چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟


 

 

 

تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند.

دانلود 


حسابداری زیست محیطی

در عصر حاضر باتوجه به وجود برخی از محدودیتهای زیست محیطی به ویژه در تجــارت جهـانی و تنگ شدن عرصه رقابت، به ناچار بعضی شرکتهای انتفاعی از یک سو برای رفع این محدودیتها و دستیابی به درآمد بیشتر و یا کسب محبوبیت تجاری، مجبور به تحمل هزینه های زیست محیطی بوده و ازسوی دیگر برای ارزیابی مثبت عملکرد خاص حفاظت ازمحیط زیست، ناچار به کاهش هزینه های مزبور هستند.

دانلود 


حسابداری و فرآیند سیاسی

فرضیه‌هایی در مورد تاثیر فرآیندهای سیاسی بر روش‌های حسابداری مطرح شده است. این فرضیه‌ها عمدتا مبتنی‌بر نظریه‌های اقتصادی است. طبق نظریه‌های اقتصادی فرآیند سیاسی، هر کس به منافع خود می‌اندیشد و لذا سیاستمداران نیز در پی حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند. طبق این فرضیه، فرآیند سیاسی رقابت برای انتقال ثروت است، وضع مالیات و مقررات موجب می‌شود ثروت از طریق خدمات دولتی (بزرگ‌راه، آموزش، بوستان‌ها و ...) یارانه‌ها، تعرفه‌های حمایتی و ایجاد انحصارات (موانع ورود به فعالیت و حرفه) از گروهی به گروه‌های دیگر منتقل شود. حضور در این میدان رقابت مستلزم تحمل هزینه‌های اطلاعات، رایزنی و ائتلاف است. افراد باید هزینه‌های ائتلاف را از طریق ایجاد تشکل‌ها متحمل شوند تا بتوانند از چگونگی تاثیر اقدامات آتی دولت (برای مثال، قوانین پیشنهادی) بر آنها مطلع شوند. حجم این هزینه‌ها و توزیع آن بین گروه‌های مختلف تعیین‌کننده پیامد فرآیند سیاسی است.

دانلود 


حسابداری و فناوری اطلاعات

یکی از مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان ها، بهره گیری کارکنان از فناوری «کار از راه دور» است که دارای مزایایی مانند: سرعت، صرفه جویی در وقت، کاهش هزینه ها، استفاده از سیستم اداری بدون کاغذ و... است.
امروزه سیستم های اداری، سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها، ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. ارتباطات از لحاظ اطلاعات تجاری اهمیت زیادی دارد و رمز بقای سازمان ها و تداوم فعالیت های آنها تجهیز این سازمان ها به ابزارهای رقابتی عصر اطلاعات ارتباطات یعنی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات وابستگی بسیاری دارد.

دانلود  

افول تحلیل گری مالی

روش های متعددی برای تحلیل گری در بازار سهام وجود دارد که از مهم ترین آنها روش های تکنیکال و بنیادین هستند. روش تکنیکال بر اساس داده های گذشته سعی در پیدا کردن روندهای آینده دارد. این روش به دلیل وجود روندهای سریع، کوتاه مدت و تا حدی قابل پیش بینی بازار سرمایه ایران از کارایی چندانی در این بازار بر خوردار نیست. در روش بنیادین تحلیل گران مالی در ارائه ارزیابی اوراق بهادار از تحلیل های مختلف سیاسی، اقتصادی و مالی در سطح کلان کشور، صنعت و سازمان استفاده می کنند و برای ارائه تحلیل ها از آنالیز جو بازار و شایعات نیز سود می برند. 


دانلود


اقتصاد و حسابداری دو قلوهای نا سازگار

اقتصاد وحسابداری، هر دو نظامهایی هستند که مواد اولیه خود را از منابع مشابهی به دست می آورند، اما به نظر می رسد که این مواد اولیه همانند را، به محصولات متفاوت تبدیل می کنند. موضوع مطالعه هر دو رشته، عملیات بنگاه هاست و از مفاهیمی همانند در آمد، هزینه، سود، سرمایه، ارزش و قیمت، گفتگو می کنند، در عین حال، علی رغم اشتراک در موضوع به نظر می رسد که موضوع هر یک از آنهایی دنیایی متفاوت از دیگری است دنیاهایی که ارتباط بین آنها به گونه قابل ملاحظه ای اندک است. 


دانلود


انقلاب در حسابداری و مفهوم ابر تئوری

نوشتاری که ذیلا از نظر می گذرد از سه بخش متمایز تشکیل گردیده است. در بخش یک، ترجمه مقاله " انقلاب در تفکر حسابداری" اثر ولز آورده شده است که به خاطر اهمیت و انسجام آن به صئرت کامل ترجمه گردیده است. در مقاله ولز تکیه زیادی بر مفهوم ابر تئوری و نوشته های کوهن وجود دارد. بدین لحاظ و برای کامل شدن نوشتارف با استفاده از یکی از مقالات آنسوف توضیحات بیشتری درباره مفهوم ابر تئوری اورده شده است. در پایان نیز ابهاماتی که هنوز برای جمع اوری کننده این نوشتار باقی است، مطرح گردیده است.


دانلود


اهداف جامعه حسابداران رسمی ایران و بررسی عملکرد آن

حرفه حسابداری، حرفه ایست که شاغلان در آن پس از رسیدگی به شواهد پشتوانه اطلاعات و مبالغ مندرج در صورتهای مالی، در مورد آن صورتها اظهار نظر و قضاوت می کنند تا استفاده کنندگان از صورتهای مالی را مطمئن سازند که تحریف با اهمیتی در صورتهای مالی وجود ندارد. همراه بودن حرفه حسابرسی با قضاوت، آن را حرفه ای بس با اهمیت و خطیر میسازد.


دانلود


ررسی حسابداری فروش اقساطی

اگر در فروش های اقساطی از وصول قیمت فروش اطمینان معقولی در دست نیست پس چرا باز هم فروشندگان پیوسته از این فروش ها استفاده می کنند.

حسابداری فروش اقساطی عموما مربوط به مبادلات خرده فروشی است که از تاکتیک خرید در زمان حال و پرداخت در آینده استفاده می کند.

قبل از جنگ جهانی دوم اعطای امتیازات اقساطی به مشتریان ( به استثنای وام های نقدی و رهنی ) بالغ بر 3.7 میلیون دلار بود.


دانلود


بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی سنتی و نسبت های حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها

این تحقیق به بررسی ارتباط بین نسبت های نقدینگی سنتی ( تعهدی) و نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقدی ( نسبت های مخارج سر مایه ای) می پردازد. هر یک از دو روش تعهدی و نقدی، محتوای اطلاعاتی کاملی را ارایه می کنند و نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند. با این وجود ارایه آنها در کنار یکدیگر، تصویری روشن تر از وضعیت نقدینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایش می گذارد.


دانلود


قش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور

بی شک، همه ما قبول داریم که توسعه کشور بدون ارائه گسترده خدمات حسابداری و وجود حسابرس ممکن نیست. همه ما قبول داریم که توسعه، متضمن کنترل و نظارت است و قبول داری که جامعه حسابداری وحسابرسی کشور، در اعمال چنین نظارت هایی و در تولید اطلاعات لازم برای توسعه اقتصادی ایران نقش درجه اولی دارد. اتفاقاتی شبیه واقعه نرون و واقعه ورلد کام، که زمینه تصویب قانون اکسلی بود، نشان داد که هر چند تمدن قرن بیست و یکم بدون شکل گیری شرکت های سهامی عام در چند قرن قبل از آن نمی توانست پدید امده باشد، و بی شک اختراع ابزار مالی جدیدی تحت عنوان سهام شرکت های سهامی عام نقش بزرگی در شکل گیری تمدنی دارد که امروزه روی کره زمین می بینیم، در عین حال این نوع تشکل و این نوع جمع آوری وجوه، از خطرات مربوط به خود هم عاری نیست و نگرانی های جدی برآن مترتب است.


دانلود
0       نظرات
دوشنبه 8 آبان‌ماه سال 1391 :: 01:18
میلاد ملک زاده
 
 
 
Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
کد جستجوگر گوگل