نرم افزار حسابداری تجارت - انجمن حسابداران شهر قدس
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
 
انجمن حسابداران شهر قدس
برنامه های حسابداری
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 27695
________________
_________________ ____________________ ______________________

  

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم  

 

نرم افزار مالی وحسابداری سرمایه

دوره مالی:

این مدت عبارت است از دوره ای که شامل یک دوره کامل گردش فعالتهای یک موسسه است. این دوره با توجه به نوع فعالیت اقتصادی موسسه ممکن است 1ماه 3ماه 6ماه ویا کمتروبیشتر باشد.معمولا دوره مالی یک سال شمسی میباشد که به آن سال مالی میگویند.

 

معادله حسابداری:

دارائی = بدهی + سرمایه

 

ماهیت حسابها:

 

افزایش دارائیها (بدهکار) وکاهش آنها (بستانکار) میباشد.

مثال:صندوق بانک دارائی های ثابت هزینه ها برداشت پیش پرداخت اجاره -  حسابها واسناد دریافتنی و...

 

افزایش بدهی ها (بدهکار)وکاهش آنها(بستانکار) میباشد.

مثال:حسابها واسنادپرداختنی پیش دریافت درآمد دیون رهنی اوراق قرضه و...

 

افزایش سرمایه ها(بدهکار)وکاهش آنها(بستانکار) میباشد.

مثال:سرمایه اول دوره سرمایه طی دوره سرمایه پایان دوره.

 

تعریف مشتری:

 

شخصی است حقیقی یا حقوقی که هرگونه مراوده مالی باوی داریم.

حسابداری/ساختار/تعریف مشتری

 

تنخواه گردان:

 

شخصی است حقیقی که ازطرف شرکت وجوه نقدی دراختیارش قرار داده میشود و وی موظف است از محل این وجوه کلیه هزینه های جزئی واضطراری را پرداخت کرده ومدارک مثبته راجمع آوری نموده وبه حسابدار تحویل میدهد.

حسابداری/ساختار/تعریف تنخواه گردان

 

تعریف درآمد:

 

درآمد مبالغی است که بابت ارائه خدمات به مشتریان،دریافت شده ویا درآینده دریافت خواهد شد.

حسابداری/ساختار/تعریف درآمد

 

تعریف برداشت:

 

ممکن است مالک موسسه به منظور رفع نیازهای شخصی خود از دارائیهای موسسه برداشت نماید که به این رویداد مالی برداشت مالک میگویند.

حسابداری/ساختار/تعریف برداشت

 

تعریف هزینه:

 

عبارت است از مخارجی که یک موسسه برای ارائه خدمات به مشتریان وکسب درآمد متحمل میشود.

حسابداری/ساختار/تعریف هزینه

 

تعریف انبار:

 

محلی است که در آن کالا واجناس به منظور خرید یا فروش نگهداری میشود.

خرید وفروش/ساختار/تعریف انبار

 

تعریف کالا:

 

همان اجناس میباشد.

 

خرید وفروش/ساختار/تعریف کالا

 

تعریف خدمات:

 

اعمالی است که در قبال ارائه خدمات برای کسب درآمد انجام میشود.

 

خرید وفروش/ساختار/تعریف خدمات

 

تعریف بانکها ودسته چک ها:

 

بانک وچک/ساختار/تعریف بانکها ودسته چک ها

 

تعیین موجودی صندوق دراول دوره:

 

حسابداری/ساختار/ تعیین موجودی صندوق دراول دوره

 

تعیین موجودی کالا دراول دوره:

 

اقلامی است در ابتدای دوره حسابداری موجود میباشد.

خرید وفروش/ساختار/ تعیین موجودی کالا دراول دوره

 

معرفی ویزیتور یا بازاریاب:

 

خرید وفروش/ساختار/ معرفی ویزیتور یا بازاریاب

 

معرفی تحویل گیرنده:

 

خرید وفروش/ساختار/ معرفی تحویل گیرنده

 

کدینگ:

نکته:ابتدا باید کد کل تعریف شود در صورت لزوم معین وسپس تفضیلی.

 

معرفی کدهای کل:

 

عبارت است از کد مربوط به یک حساب دائمی.

حسابداری/ساختار/ معرفی  کدهای کل

  

معرفی کدهای معین:

 

عبارت است از کدی که زیر گروه کد کل میباشد.

حسابداری/ساختار/ معرفی کدهای معین

 

 معرفی کدهای تفضیلی:

 

عبارت است ازکدی که زیر گروه کدمعین میباشد.

حسابداری/ساختار/معرفی کدهای تفضیلی

 دریافت نقدی/سند اتوماتیک

حسابداری/عملیات دریافت نقدی/سند اتوماتیک (یاکلدF3)

 پرداخت نقدی/سند اتوماتیک

 حسابداری/عملیات دریافت نقدی/سند اتوماتیک( یاکلیدF4)

 

دریافت وپرداخت:

کلیه دریافت از،وپرداخت به،هایی که در یک مراوده مالی صورت میگیرد.

حسابداری/ دریافت وپرداخت

 

صدور سند:

محلی که درآن اسناد به صورت اتوماتیک یا دستی ثبت میشود.

حسابداری/ صدور سند

 

گزارشات حسابداری:

گزارشی است که درآن کلیه اطلاعات مالی در قالب گزارش در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرد.

گزارشات حسابداری/ترازهای آزمایشی/ترازکل

 گزارشات حسابداری/ترازهای آزمایشی/ترازمعین

 گزارشات حسابداری/ترازهای آزمایشی/ترازتفضیلی

 گزارشات حسابداری/گردش فردوکالا طی دوره

 گزارشات حسابداری/گردش های کالا

 گزارشات حسابداری/گردش عملیات بانکها

 گزارشات حسابداری/موجودی بانکها یا(F9)

 گزارشات حسابداری/گردش عملیات هزینه ها

 گزارشات حسابداری/خلاصه حساب هزینه

 گزارشات حسابداری/گردش عملیات برداشت ها

 گزارشات حسابداری/خلاصه حساب برداشت ها

 گزارشات حسابداری/گردش عملیات درآمد

 گزارشات حسابداری/ خلاصه حساب درآمد

 گزارشات حسابداری/گردش عملیات مشتریان

 گزارشات حسابداری/خلاصه حساب مشتریان بدهکاران/بستانکاران/بی حسابان یا(کلیدF10)

 گزارشات حسابداری/گردش عمایات تنخواه گردان

 گزارشات حسابداری/خلاصه حساب تنخواه گردان

 گزارشات حسابداری /ترازنامه یا(کلیدF8)

 

جستجو در اسناد حسابداری:

گزارشات حسابداری /اسناد حسابداری

 

دفاتر:

گزارشات حسابداری /دفاتر/دفتر کل

 گزارشات حسابداری / دفاتر/دفترمعین

 گزارشات حسابداری / دفاتر/دفتر تفضیلی

 گزارشات حسابداری / دفاتر/دفترروزنامه

 

 بانک وچک:

 

بانک وچک /چک های دریافتی/سند اتوماتیک یا (کلیدF6)

 بانک وچک /چک های پرداختی/سند اتوماتیک یا (کلیدF7)

 بانک وچک /چاپ چک

 بانک وچک /تنظیم چاپ چک

 خرید وفروش/فاکتورخرید یا(کلیدF1)

 خرید وفروش/برگشت از خرید

 خرید وفروش/پیش فاکتور فروش

 خرید وفروش/فاکتور فروش یا(کلیدF2)

 خرید وفروش/برگشت از فروش

 خرید وفروش/خدمات/فاکتورهای خدمات

 خرید وفروش/خدمات/نمودار خدمات

 خرید وفروش/خدمات/گزارشات خدمات طی دوره

 گزارشات خرید وفروش/سودوزیان فروش براساس کالا یا فاکتور

 گزارشات خرید وفروش/موجودی کل کالا ها یا (کلیدF5)

 گزارشات خرید وفروش/کارت حساب انبار

 گزارشات خرید وفروش/لیست عملکرد ویزیتورها یا بازاریاب ها

 

وام:

وام/ایجاد قسط

 وام/دریافت قسط وواریز به صندوق

 وام/گزارش وامهای تسویه شده ونشده

 

حقوق ودستمزد:

حقوق ودستمزد /مقادیر پیش فرضهای حقوقی

 حقوق ودستمزد /مقادیر ضرایب مالیات

 حقوق ودستمزد /تعریف کارمند

 حقوق ودستمزد /تعریف پایه حقوق

 حقوق ودستمزد /ثبت کارکرد ماهانه کارمند

 حقوق ودستمزد /بیمه عمر وحوادث

 حقوق ودستمزد /ترک کار

 حقوق ودستمزد /محاسبات

 حقوق ودستمزد /فیش حقوقی

 

سیستم :

 

سیستم /تنظیمات

سیستم /معرفی فروشگاه /شرکت

سیستم /backupاطلاعات

سیستم /باز یابی اطلاعات

سیستم /تغییر رمز کاربر

 

امکانات :

 

 امکانات /کار بران

 امکانات /چاپ بارکد

 امکانات /ارسال پیامک

 امکانات /ارسال فکس

 

خروج:

در این بخش از بر نامه خارج شده و سیستم از شما در خواست پشتیبان گیری از اطلا عات را می کند که در محل نصب برنامه می با شد0       نظرات
پنج‌شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1391 :: 22:34
میلاد ملک زاده
 
 
 
Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
کد جستجوگر گوگل